ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดการประกาศ/วันที่รับฟังคำวิจารณ์วันที่จำหน่ายแบบชื่อโครงการวันที่ยื่นเอกสารวันที่พิจารณา
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 1742 items in 175 pages
20 พฤศจิกายน 2566 27 พฤศจิกายน 2566 20 พฤศจิกายน 2566 - 27 พฤศจิกายน 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด28 พฤศจิกายน 256629 พฤศจิกายน 25666117
17 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 - 24 พฤศจิกายน 2566 จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256627 พฤศจิกายน 256628 พฤศจิกายน 25666118
2 พฤศจิกายน 2566 09 พฤศจิกายน 2566 2 พฤศจิกายน 2566 - 9 พฤศจิกายน 2566 จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 พฤศจิกายน 256615 พฤศจิกายน 25666091
10 ตุลาคม 2566   10 ตุลาคม 2566 - 26 ตุลาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256727 ตุลาคม 2566 6088
6 ตุลาคม 2566   6 ตุลาคม 2566 - 26 ตุลาคม 2566 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 1 – 7, อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ , อาคารจอดรถยนต์ 1 และอาคารจอดรถยนต์ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2567 สัญญาจ้างเลขที่ 12/2567 และ1/2567 (เงินทุนฯ) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 256627 ตุลาคม 256630 ตุลาคม 25666087
2 ตุลาคม 2566 05 ตุลาคม 2566 ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 1 – 7, อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ , อาคารจอดรถยนต์ 1 และอาคารจอดรถยนต์ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1  6086
29 กันยายน 2566   โครงการจัดจ้างช่วยปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายในในหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 29 กันยายน 25666090
26 กันยายน 2566   จ้างก่อสร้างสำหรับการปรับปรุงสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 1 ชั้น 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างเลขที่ 52/2566 ลงวันที่ 28 กันยายน 256627 กันยายน 256627 กันยายน 25666089
14 กันยายน 2566   งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2-6 อาคาร 7 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธีคัดเลือก20 กันยายน 256620 กันยายน 25666083
14 กันยายน 2566   จ้างก่อสร้างสำหรับการปรับปรุงสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 1 ชั้น 1 โดยวิธีคัดเลือก ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก20 กันยายน 256621 กันยายน 25666078