ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดการประกาศ/วันที่รับฟังคำวิจารณ์วันที่จำหน่ายแบบชื่อโครงการวันที่ยื่นเอกสารวันที่พิจารณา
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 1807 items in 181 pages
16 พฤษภาคม 2567   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Methylphenidate HCl modified/prolonged release tablets 18 mg (ขวดละ 30 เม็ด),Methylphenidate HCl modified/prolonged release tablets 36 mg (ขวดละ 30 เม็ด) ด้วยวิธีคัดเลือก  6216
15 พฤษภาคม 2567   ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เอสคีตามีน ไฮโดรคลอไรด์ ชนิดพ่นทางจมูก (ขนาดความแรงเทียบเท่าเอสคีตามีนเบส 28 มิลลิกรัม กล่องละ 1 อุปกรณ์ ) Esketamine HCl nasal spray (equivalent to eskatamine base 28 mg 1 device/box) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6203
13 พฤษภาคม 2567 17 พฤษภาคม 2567 ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างกิจกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการตรวจสอบสถานะเอกสาร (e-Tracking) และระบบคิว (e-Queuing) ผ่านรูปแบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6217
13 พฤษภาคม 2567 23 พฤษภาคม 2567 13 พฤษภาคม 2567 - 23 พฤษภาคม 2567 ประกวดราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ มอร์ฟีน ซัลเฟต ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย ๓๐ มิลลิกรัม Morphine sulfate prolonged release tablets ๓๐ mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 36/256724 พฤษภาคม 2567 6215
6 พฤษภาคม 2567   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ การเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ กองด่านอาหารและยา  6212
3 พฤษภาคม 2567 16 พฤษภาคม 2567 จัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 พฤษภาคม 256720 พฤษภาคม 25676211
2 พฤษภาคม 2567 08 พฤษภาคม 2567 2 พฤษภาคม 2567 - 8 พฤษภาคม 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว กองด่านอาหารและยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 พฤษภาคม 256713 พฤษภาคม 25676210
1 พฤษภาคม 2567 07 พฤษภาคม 2567 ประกวดราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ มอร์ฟีน ซัลเฟต ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย ๓๐ มิลลิกรัม Morphine sulfate prolonged release tablets ๓๐ mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6209
25 เมษายน 2567   ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 Ergotamine tartrate (กรัม) โดยวิธีคัดเลือก  6206
24 เมษายน 2567   ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลงานด่านอาหารและยา  6208