ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดการประกาศ/วันที่รับฟังคำวิจารณ์วันที่จำหน่ายแบบชื่อโครงการวันที่ยื่นเอกสารวันที่พิจารณา
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 1541 items in 155 pages
21 มิถุนายน 2565   ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate powder (แหล่งผลิต Saneca,Slovak) โดยวิธีคัดเลือก  4849
1 มิถุนายน 2565   จ้างเหมาออกแบบนวัตกรรมบริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 มิถุนายน 256502 มิถุนายน 25654851
25 พฤษภาคม 2565   25 มิถุนายน 2565 - 7 มิถุนายน 2565 จ้างเหมาผลิตสื่อและแจ้งเตือนข้อมูล เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาทางสื่อออนไลน์08 มิถุนายน 256514 มิถุนายน 25654846
25 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้องานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนของอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1)  4844
25 พฤษภาคม 2565   25 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2565 ประกวดราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง Fentanyl transdermal patch 12.5 mcg/hr , Fentanyl transdermal patch 25 mcg/hr และ Fentanyl transdermal patch 50 mcg/hr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 36/256501 มิถุนายน 2565 4843
25 พฤษภาคม 2565 06 มิถุนายน 2565 25 พฤษภาคม 2565 - 6 มิถุนายน 2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256506 มิถุนายน 256508 มิถุนายน 25654842
25 พฤษภาคม 2565 07 มิถุนายน 2565 25 พฤษภาคม 2565 - 7 มิถุนายน 2565 ขายทอดตลาดพัสดุเก่าที่หมดความจำเป็นใช้งานในราชการของกองควบคุมวัตถุเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/256508 มิถุนายน 2565 4841
19 พฤษภาคม 2565   19 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่ของอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เอกสารเลขที่ 37/256530 พฤษภาคม 2565 4839
19 พฤษภาคม 2565   19 พฤษภาคม 2565 - 24 พฤษภาคม 2565 ประกวดราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ เมทิลเฟนิเดต ไฮโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ด ๑๐ มิลลิกรัม Methylphenidate HCl tablet ๑๐ mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 34/256525 พฤษภาคม 2565 4838
19 พฤษภาคม 2565   19 พฤษภาคม 2565 - 24 พฤษภาคม 2565 ประกวดราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 มอร์ฟีน ซัลเฟต ชนิดแคปซูล ปลดปล่อยแบบทยอย Morphine sulfate sustained release capsules 20 mg ,Morphine sulfate sustained release capsules 50 mg และ Morphine sulfate sustained release capsules 100 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 33/256525 พฤษภาคม 2565 4837